Wyszukiwarka
Wizyt:
Dzisiaj: 0Wszystkich: 9051

Projekty

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie "Fontis et Futura"

 • Dodaj link do:
 • facebook.com
 • MSZ_logo.JPG

  Pamięć II wojny światowej - 70 lat później

  Projekt „Pamięć II wojny światowej – 70 lat później” ma za zadanie ukazać dziedzictwo szeroko rozumianego pogranicza polsko-białoruskiego związanego z II wojną światową. Współpraca uczniów, studentów oraz naukowców z Polski i Białorusi ma skutkować uwypukleniem wspólnej i odrębnej pamięci dotyczącej okresu wojny. Postrzeganie wydarzeń z lat 1939-1945 zostanie uczestnikom przybliżone w ramach warsztatów zapoznających z problematyką wojenną, dwóch eksperckich paneli dyskusyjnych oraz objazdów po miejscach pamięci. 

 • 80 km niepamięci - prezentacje konkursowe

 • Białystok - spacerem przez epoki. Przewodnik historyczny cz. II

  Celem prezentowanego projektu jest ukazanie i stworzenie możliwości poznania miasta Białegostoku w różnych okresach jego rozwoju na przestrzeni zmieniających się dziejów. To samo miasto, w różnym czasie i pod rożnym rządami odgrywało inną rolę - na początku było stolicą posiadłości magnackiej, w XIX wieku rozwijało się jako ważny ośrodek przemysłowy, w okresie międzywojennym było miastem wojewódzkim zawieszonym pomiędzy Wilnem a Warszawą. Czas II wojny światowej to kres historycznego miasta, a powojenny, komunistyczny okres ukształtował zupełnie nowy, współczesny Białystok.

 • MSZ_logo.JPG

  80 km niepamięci – spotkania z historią pogranicza polsko - białoruskiego

  Odmienne postrzeganie wydarzeń historycznych przez społeczeństwo Polski i Białorusi jest jedną z przeszkód w wypracowaniu wzajemnych dobrosąsiedzkich stosunków. Problem ten wyraża tytuł projektu. „80 km niepamięci“ to połączenie danych o geograficznej odległości dwóch bratnich miast (Białegostoku i Grodna) z faktem istnienia ogromnej luki we wzajemnych relacjach formalnych i nieformalnych, luki w historii oraz w codzienności

 • wschodzacy_bialystok.JPG

  Białystok - spacerem przez epoki. Przewodnik historyczny

  Trasa A: Za pierwszego Sowieta (1939-1941),
  Trasa B: Koniec starego miasta – okupacja niemiecka (1941-1944)

Strony: